Jeżeli Wasza szkoła nie bierze udziału w rozgrywkach Ligi Matematycznej, Rodzic może zgłosić swoje dziecko do rozgrywek. Przejmuje wtedy obowiązki Opiekuna szkolnego, tzn. rejestruje "szkołę", wpisując w nazwie szkoły swoje nazwisko i tworzy klasę dla swojego dziecka (lub dzieci). Następnie udostępnia kod klasy dziecku, które może rozpocząć rozgrywki z przyjaciółmi, rodziną lub kolegami.