Zastosowanie gry edukacyjnej SummOn w nauczaniu matematyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

 

Gra SummOn może być wykorzystywana zarówno do wprowadzania nowego materiału, jak i do ćwiczeń oraz zajęć powtórzeniowych. Doskonalone są umiejętności myślenia matematycznego.

Głównymi działaniami ucznia w trakcie pracy z SummOn jest dodawanie, mnożenie oraz porównywanie liczb w zakresie od 1 do 20. Zalecane jest używanie trybu gry do zdobycia 20 punktów.

Dołączenie klasy do Ligi Matematycznej motywuje uczniów do regularnego ćwiczenia.

 

Korzystanie z gry SummOn pozwala uczniom rozwijać logiczne myślenie, rozumowanie i wnioskowanie, a także rozbudza ciekawość poznawczą oraz motywuje do nauki. Wspiera aktywność dziecka umożliwiając mu eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń (w obszarach fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym). Poprzez indywidualizację tempa pracy wspiera dzieci rozwijające się w sposób nieharmonijny, zarówno wolniejszy jak i przyspieszony. Gra wspiera rozwój mechanizmów uczenia się dziecka, pomagając osiągnąć kompetencje samodzielnego uczenia się. Poprzez pracę w parach umożliwia współdziałanie w grupie. Wykorzystuje również nowoczesne technologie. SummOn jest dostosowana do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, umożliwia nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka. Angażuje rodziców poprzez pomoc w instalowaniu gry oraz rozgrywki Ligi Matematycznej, która systematycznie wspiera rozwój mechanizmów samodzielnego uczenia się.

 

 Gra SummOn pozwala realizować następujące zagadnienia edukacji matematycznej:

  • Określanie wzajemnego położenia przedmiotów na płaszczyźnie,
  • Porównywanie przedmiotów i ich klasyfikacja,
  • Zapoznanie z pojęciami pion, poziom, skos,
  • Liczenie do 20,
  • Odczytywanie liczb,
  • Porównywanie liczb,
  • Korzystanie intuicyjne z własności działań (dodawanie),
  • Dodaje liczby w pamięci w zakresie do 20,
  • Mnoży w pamięci liczby w zakresie do 20,
  • Dodaje liczby dwucyfrowe.