Zastosowanie gry edukacyjnej SummOn w nauczaniu matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

 

Gra SummOn może być wykorzystywana zarówno do wprowadzania nowego materiału, jak i do ćwiczeń oraz zajęć powtórzeniowych.

Głównymi działaniami ucznia w trakcie pracy z SummOn jest dodawanie, mnożenie oraz porównywanie liczb w zakresie od 1 do 100. W zależności od trybu gry, można ćwiczyć 5, 15 lub 30 minut, indywidualnie lub w parach.

Dołączenie klasy do Ligi Matematycznej motywuje uczniów do regularnego ćwiczenia.

 

Korzystanie z gry SummOn pozwala uczniom w zakresie sprawności rachunkowej wykonywać nieskomplikowane obliczenia w pamięci oraz weryfikować otrzymane wyniki. W zakresie wykorzystania i tworzenia informacji umożliwia odczytywanie i interpretowanie danych oraz ich przetwarzanie. W zakresie wykorzystania i interpretowania reprezentacji pozwala na interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi, a także dobieranie modelu matematycznego w kontekście praktycznym. W zakresie rozumowania i argumentacji pozwala na przeprowadzanie rozumowania, dostrzeganie podobieństw  analogii wraz z formułowaniem wniosków, a także na tworzenie i stosowanie strategii rozwiązania problemu.

Gra SummOn pozwala realizować następujące zagadnienia:

 • Odczytywanie liczb naturalnych wielocyfrowych,
 • Porównywanie liczb naturalnych,
 • Zaokrąglanie liczb naturalnych,
 • Dodawanie w pamięci liczb naturalnych dwucyfrowych,
 • Mnożenie liczb naturalnych przez liczbę naturalną jednocyfrową,
 • Szacowanie wyników działań,
 • Rozpoznawanie wielokrotności liczby,
 • Wykonywanie prostych rachunków na liczbach całkowitych (w ograniczonym zakresie)
 • Odczytywanie ułamków dziesiętnych,
 • Porównuje ułamki dziesiętne,
 • Wykonywanie obliczeń zegarowych w minutach i sekundach (w ograniczonym zakresie),
 • Gromadzenie i porządkowanie danych.
 • Przeprowadzanie prostych doświadczeń losowych (klasy 7-8)